Prázdný

Celkem: 0,00 Kč

semena pěstování

Semena světových seedsbank a jiné zeleniny

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro provoz internetové prodejny www.Všeobecné obchodní podmínky pro provoz internetové prodejny www.semena-pestovani.cz
Všechna semena z eshopu jsou prodávana pro sběratelské účely.

Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží v internetovém obchodě www.semena-pestovani.cz mezi firmou SeedB s.r.o. (dále jen "prodávající") a jejími zákazníky (dále jen "kupující").

Prodávající: Prodávajícím je společnost SeedB s.r.o., která je registrovaným podnikatelským subjektem s IČ: 02243598 a registrovaným plátcem DPH s DIČ: CZ02243598, nabízejícím zboží prostřednictvím internetového obchodu www.semena-pestovani.cz

Kupující: Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., (Občanský zákoník), jakož i předpisy souvisejícími.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

Otevírací doba

Provozovna společnosti je na adrese Újezd 15, 150 00 - Praha 5. Otevírací doba prodejny je k 29.11.2013:

Pondělí - Pátek : 10:00 - 18:00 hod , Sobota: 10:00 - 16:00 hod

Otevírací doba e-shopu www.semena-pestovani.cz je nonstop, avšak mějte na zřeteli, že vyřizování objednávek spadá pouze na pracovní dny od pondělí do pátku (vyjma státních svátků, které připadají na pracovní dny).

Ceníky
V internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné ceníky pro internetový obchod. Ceníky platné pro prodejnu jsou k dispozici v prodejně. Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Vrácení zásilky
Odstoupení od smlouvy v případě, že kupující odebral zboží jiným způsobem než osobně v provozovně prodávajícího (bylo mu doručeno přepravní službou).
V souladu se zákonem č. 89/2012 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu info@semena-pestovani.cz s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:..............". Datum a podpis.

Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.

Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vám peníze za zboží zašleme převodem na váš účet či složenkou na adresu a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově úhradu poskytnout nelze.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Zákonem stanovená záruka na zboží je 24 měsíců.
Informace o produktech

Informace o produktech v internetovém obchodu prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

V případě, že zboží není momentálně skladem, budete do 2 dnů kontaktování e-mailem nebo na Vámi uvedeném telefonu.

UPOZORNĚNÍ: Informace o rostlinách a produktech zveřejněných na internetových stránkách provozovatele Seedbank.cz mají pouze informativní a vzdělávací charakter. Nabízená Semínka jsou prodávána pouze za podmínky, že nebudou kupujícím použita ve střetu s platnými zákony dané země. Provozovatel není odpovědný za zneužití nabízeného zboží kupujícím. Úmyslem prodávajícího není podporovat, propagovat či dále jinak iniciovat výrobu, držení či užívání ilegálních látek a substancí.

Osobám mladším 18 let tabákové výrobky a kuřácké potřeby neprodáváme.

Platební podmínky
· platba v hotovosti při osobním převzetí zbož
· na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka dopravce)
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Dodací podmínky
· osobní odběr
· zasílání přepravní službou: Zboží je možno kupujícímu zaslat prostřednictvím České pošty. Obvyklá doba dodání zboží či výzvy k převzetí zásilky je do 3 pracovních dnů od převzetí objednávky (vyjma případů, kdy zboží není skladem – budete informováni do 2 dnů e-mailem nebo telefonicky a Vaše objednávka se bude řešit individuálně v závislosti na dohodě). Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@semena-pestovani.cz u dopravce zahájit reklamační řízení a kopii zápisu o tom neprodleně zaslat e-mailem či poštou prodávajícímu. Pokud nedojde k zahájení reklamace poškozeného zboží v den převzetí, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

Česká pošta

Aktuální ceníky naleznete na www.cpost.cz.
Zásilky po ČR: doručení do druhého dne od převzetí balíku. V případě, že zákazník není přítomen na uvedené adrese, doručovatel nechá výzvu o uložení zásilky na nejbližší pobočce České pošty. Maximální hmotnost zásilky 30 kg. Žádný z rozměrů nesmí přesahovat 240 cm.

Zásilky po SR: Maximální hmotnost zásilky 30 kg. Žádný z rozměrů nesmí přesahovat 200 cm.

Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 13.3.2014. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.
Všechna semena z eshopu jsou prodávana pro sběratelské účely.

V případě, že zboží není momentálně skladem, budete do 2 dnů kontaktování e-mailem nebo na Vámi uvedeném telefonu.

UPOZORNĚNÍ: Informace o rostlinách a produktech zveřejněných na internetových stránkách provozovatele pestovani-semena.cz mají pouze informativní a vzdělávací charakter. Nabízená Semínka jsou prodávána pouze za podmínky, že nebudou kupujícím použita ve střetu s platnými zákony dané země. Provozovatel není odpovědný za zneužití nabízeného zboží kupujícím. Úmyslem prodávajícího není podporovat, propagovat či dále jinak iniciovat výrobu, držení či užívání ilegálních látek a substancí.

Osobám mladším 18 let tabákové výrobky a kuřácké potřeby neprodáváme.

Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 13.3.2014. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.