Prázdný

Celkem: 0,00 Kč

semena pěstování

Semena světových seedsbank a jiné zeleniny

Vrácení zásilky

VI. Vrácení zásilky

Odstoupení od smlouvy v případě, že kupující odebral zboží jiným způsobem než osobně v provozovně prodávajícího (bylo mu doručeno přepravní službou).

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu info@semena-pestovani.cz s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:..............". Datum a podpis.

Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.

Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem a jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vám peníze za zboží zašleme převodem na váš účet či složenkou na adresu a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově úhradu poskytnout nelze.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

VII. Reklamační řád

1. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího.

2. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě sídla prodávajícího:
SeedB s.r.o., Újezd 15, 150 00, Praha 5, tel.: + 420 773 698 833., e-mail: info@semena-pestovani.cz tel: 733 509 218 (do Předmětu zprávy uveďte Reklamace objednaného zboží ze dne dd.mm.rrrr)

3. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány a písemný popis reklamace, nebylo-li tak učiněno faxem nebo poštou.

4. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Prostudujte si vždy a pečlivě návod k používání výrobků.

5. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do sedmi dnů od obdržení reklamace, o postupu a vyřízení.

6. Doba vyřízení reklamace prostřednictvím našeho internetového obchodu se prodlužuje na 60 dnů v případě českých dodavatelů. Pokud se reklamované zboží musí zasílat do zahraničí, prodlužuje se reklamační lhůta na 90 dní, o tomto bude zákazník informován.

7. Zákonem stanovená záruka na zboží je 24 měsíců.

VIII. Informace o produktech

Informace o produktech v internetovém obchodu prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.

V případě, že zboží není momentálně skladem, budete do 2 dnů kontaktování e-mailem nebo na Vámi uvedeném telefonu.

UPOZORNĚNÍ: Informace o rostlinách a produktech zveřejněných na internetových stránkách provozovatele Seedbank.cz mají pouze informativní a vzdělávací charakter. Nabízená Semínka jsou prodávána pouze za podmínky, že nebudou kupujícím použita ve střetu s platnými zákony dané země. Provozovatel není odpovědný za zneužití nabízeného zboží kupujícím. Úmyslem prodávajícího není podporovat, propagovat či dále jinak iniciovat výrobu, držení či užívání ilegálních látek a substancí.

Osobám mladším 18 let tabákové výrobky a kuřácké potřeby neprodáváme.

IX. Platební podmínky

· platba v hotovosti při osobním převzetí zboží

· platba předem bankovním převodem (na základě potvrzení o odeslání platby, popř. při objevení se platby na našem účtu, Vám bude zboží zasláno), týká se také zásilek do zahraničí, kde přepravní firmy neprovádějí dobírku.

Všichni maloobchodní klienti, kteří platí v EUR a/nebo ze zahraniční banky musí striktně zaplatit poplatky obou bank (zaškrtnout při platbě paritu EUR) . Objednávka nebude odeslána, dokud nedojde k zaplacení celé částky za objednávku včetně poplatků.

· na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka dopravce)

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

X. Dodací podmínky

· osobní odběr

· zasílání přepravní službou: Zboží je možno kupujícímu zaslat prostřednictvím České pošty nebo PPL. Obvyklá doba dodání zboží či výzvy k převzetí zásilky je do 3 pracovních dnů od převzetí objednávky (vyjma případů, kdy zboží není skladem – budete informováni do 2 dnů e-mailem nebo telefonicky a Vaše objednávka se bude řešit individuálně v závislosti na dohodě). Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@semena-pestovani.cz, u dopravce zahájit reklamační řízení a kopii zápisu o tom neprodleně zaslat e-mailem či poštou prodávajícímu. Pokud nedojde k zahájení reklamace poškozeného zboží v den převzetí, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

Česká pošta

Aktuální ceníky naleznete na www.cpost.cz.

Zásilky po ČR: doručení do druhého dne od převzetí balíku. V případě, že zákazník není přítomen na uvedené adrese, doručovatel nechá výzvu o uložení zásilky na nejbližší pobočce České pošty. Maximální hmotnost zásilky 30 kg. Žádný z rozměrů nesmí přesahovat 240 cm.

Zásilky po SR: Maximální hmotnost zásilky 30 kg. Žádný z rozměrů nesmí přesahovat 200 cm.

PPL

Aktuální ceníky naleznete na www.ppl.cz.

Zásilky po ČR: doručení do 18:00 hod. do druhého dne od převzetí zásilky. Zákazník musí být přítomen na adrese, kterou uvedl jako doručovací, po celý den!!! Maximální hmotnost zásilky 50 kg. Délka zásilky nesmí překročit 2 metry.

Zásilky na Slovensko: zásilky do Bratislavy se doručují do dvou pracovních dnů. Ostatní místa se zaváží do tří pracovních dnů. Zákazník musí být přítomen na adrese, kterou uvedl jako doručovací, po celý den!!! Maximální hmotnost zásilky 50 kg. Délka zásilky nesmí překročit 2 metry.

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 28.11.2013. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.